Ενοικιάσεις

- Η ανεύρεση μισθωτή είναι μια εξαντλητική και ψυχοφθόρα διαδικασία. Η επιλογή δε κρύβει για τους ιδιοκτήτες ένα μεγάλο ρίσκο. Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

- Μισθώσεις κατοικιών.

- Μισθώσεις εξοχικών κατοικιών με συμβόλαιο παραθεριστικής κατοικίας.

- Επαγγελματικές μισθώσεις.